Gergely bude zbierať skúsenosti aj naďalej vo farbách Komárna

Mladý talent Ladislav Gergely zostáva aj v nasledujúcej sezóne „diablom“.